Integratie splijt Parlement

Integratie splijt Parlement

Tour d'horizon dans les différents partis européens à propos de la gouvernance économique dans un article du Standaard. "De Groenen vinden evenwel dat de besparingen om die concurrentiekracht te verbeteren te eenzijdig op de werkende burger wordt gelegd. 'Maar de financiële sector mag stommiteiten blijven doen', zegt Philippe Lamberts van Ecolo. 'Over een transactietaks voor speculanten wordt bijvoorbeeld niet eens gesproken. Nochtans is het niet de overheid die de problemen in Ierland heeft veroorzaakt, maar de privésector, en toch zijn het de belastingbetalers die ervoor opdraaien. Zo kan men toch niet verwachten dat de burger de hervormingen aanvaardt?"

Artikel van de Standaard (23 Maart 2011)
http://www.websaid.be/pers/de-standaard-integratie-splijt-parlement-europarlementsleden-buigen-zich-over-economisch

De regeringsleiders wikken, de parlementsleden beschikken. Ook in het debat over de verdere economische integratie van Europa heeft de volksvertegenwoordiging een niet te verwaarlozen inbreng. Eerstdaags beginnen de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Hongaarse minister van Financiën, die de 27 lidstaten vertegenwoordigt, over het pakket van zes maatregelen dat moet voorkomen dat lidstaten een te hoge schuldenberg opbouwen en de concurrentiekracht van hun economie ondergraven. Zo'n 1.700 amendementen werden door de fracties ingediend. Daarover moet nu eerst binnen het parlement worden gedebatteerd.

Hoe groter de eendracht, hoe groter de macht van het parlement om veranderingen door te drukken. Maar het sixpack lokt heftige ideologische meningsverschillen uit in het parlement.

'De EVP heeft weinig moeite met het pakket', zegt Marianne Thyssen. De Groenen vinden evenwel dat de besparingen om die concurrentiekracht te verbeteren te eenzijdig op de werkende burger wordt gelegd. 'Maar de financiële sector mag stommiteiten blijven doen', zegt Philippe Lamberts van Ecolo. 'Over een transactietaks voor speculanten wordt bijvoorbeeld niet eens gesproken. Nochtans is het niet de overheid die de problemen in Ierland heeft veroorzaakt, maar de privésector, en toch zijn het de belastingbetalers die ervoor opdraaien. Zo kan men toch niet verwachten dat de burger de hervormingen aanvaardt?'

Ook Said El Khadraoui van de SP.A ziet grote gebreken. Hij zou graag zien dat 'sommige uitgaven, zoals onderwijs, anders worden gewogen in de berekening van het begrotingstekort'.

Een andere vraag is wie beslist, wie controleert en wie straffen oplegt aan begrotingszondaars. Een groot deel van de maatregelen die als antwoord op de crisis werden ontworpen, zijn afspraken tussen regeringsleiders. 'Als EVP pleiten wij momenteel niet voor een bevoegdheidsuitbreiding (van de Commissie). Deze afspraken tussen regeringen zijn al een hele stap vooruit', zegt Thyssen.

Zo zien de liberaal Guy Verhofstadt en de groene Daniel Cohn-Bendit, de bezielers van de federalistische Spinelli Groep, het echter niet (zie inzet). Maar hoe hard zullen ze onderhandelen? Of zal het zijn: de regeringsleiders wikken, de parlementsleden knikken.

Articles similaires

Close